Home / Tag Archives: สรุปชีวิตปี 2015

Tag Archives: สรุปชีวิตปี 2015

สรุปชีวิตปี 2015 ในโพสเดียว

สรุปชีวิตปี 2015 อะไรที่ชอบ และ อะไรที่ไม่ชอบ เรื่องชีวิต – ชอบชีวิตตัวเองในปีนี้มาก เหมือนหลุดจากอะไรหลายอย่าง ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเอง ได้ทำอะไรตามใจตัวเอง ได้ทำอะไรเพื่อตัวเอง มีความสุขดีเหมือนกัน เรื่องงาน – ก็ผ่านมาเรื่อยๆ หลังจากตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อช่วงกลางปี จนก่อนสิ้นปีเป้าหมายหลักก็บรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เมื่อก่อนเป็นคนตั้งเป้าหมายแบบ ...

Read More »